Jernets fångar 2019

Jernets fångar 2019

22 Jun 7 Jul

Kategori: Evenemang

Datum: Lördag 22 jun 2019 - söndag 7 jul 2019

31:a året i Vallonsmedjan Österbybruk Teater med musik och dans, i autentisk miljö. I Vallonsmedjan möter man de människor som levt med och av järnet – arbete och drömmar i sorg och glädje.

JERNETS FÅNGAR är ett spel som har sin utgångspunkt i en speciell historisk erfarenhet – gruvbrytning och järnproduktion i norra Uppland. Det är historien om Järnets Uppland och den är både specifik för den här delen av landet, med vallonerna som invandrad arbetskraft och de väl-planerade bruksmiljöerna, och representativ för en betydelsefull del av hela den svenska historien. Intressant nog har nu vallonerna blivit en integrerad del av befolkningen, och bruks-miljöerna en närmast nostalgisk aspekt av den svenska historien. Man kan uppfatta den sociala strukturen i bruket som en föregångare och inspiration till den svenska folkhems-modellen. Vi har nu möjlighet att förmedla en del av den här historien, tack vare att generationers livsverk finns bevarat här och att spelets skapare Katarina Ehnmark har uppfattat deras berättelser. I den gamla smedjan finns smederna och deras kvinnor, mycket nära. Stenväggarna, härdarna, hammaren och redskapen förmedlar historien vi gestaltar. Både aktörer och publik befinner sig på platsen för det som spelet handlar om – människorna som levde med och av järntillverkningen, i stolthet och fångenskap, i glädje och sorg. Flera av aktörerna har förfäder som levt, arbetat och dött som Jernets Fångar. Spelet framförs av ett trettiotal personer i alla åldrar och med olika bakgrund. Det bidrar också till att spelet blir trovärdigt. Jernets Fångar innehåller mycket sång och musik, på nyckelharpa och med elektroniska klanger, och flera koreograferade danser som illustrerar berättelsen. Det är en föreställning som samtidigt är allvarlig och humoristisk, vacker och komisk, och som kombinerar amatörernas skådespelarinsatser med professionell instudering och uppsättning. Vallonsmedjan har vilat och väntat. År 1989 kom så Jernets Fångar för att berätta hur livet har varit där. Och nu gör vi det för 31:a året. Välkommen att vara med!

1. Välj föreställning

Tidpunkt Platstillgång Plats/arena Biljettpris
22 Jun
Österbybruk

23 Jun
Österbybruk

25 Jun
Tisdag 25 jun 2019
kl. 17:00
Österbybruk

26 Jun
Onsdag 26 jun 2019
kl. 19:00
Österbybruk

29 Jun
Österbybruk

30 Jun
Österbybruk

2 Jul
Tisdag 2 jul 2019
kl. 19:00
Österbybruk

3 Jul
Onsdag 3 jul 2019
kl. 19:00
Österbybruk

6 Jul
Lördag 6 jul 2019
kl. 19:00
Österbybruk

7 Jul
Söndag 7 jul 2019
kl. 17:00
Österbybruk